Авторизация

Email
Пароль

Інформаційне повідомлення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИІМЕНІ П.Л.ШУПИКА


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Організаційний комітет інформує Вас про роботу Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку», яка відбудеться 18-19 жовтня 2019 року в м. Києві.

Конференція входить до затвердженого Міністерством охорони здоров’я України та Президією НАМН України Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році.

З метою обговорення актуальних проблем дитячої хірургії та анестезіології і інтенсивної терапії до участі у роботі конференції запрошуються лікарі – хірурги різних спеціальностей (торако-абдомінальні хірурги, урологи, онкологи, ортопеди) та анестезіологи.

Програмні питання конференції:

  1. Сучасна   тактика   надання       хірургічної   допомоги       дітям    при невідкладних станах.
  2. Інноваційні  технології  в  діагностиці   і  лікуванні   дітей з найбільш поширеною плановою хірургічною і ортопедичною патологією.
  3. Анестезіологічне  забезпечення, періопераційна терапія та інтенсивна терапія дітей з хірургічною патологією.
  4. Реабілітація пацієнтів хірургічного профілю.

Форми участі у конференції:

- усна доповідь з публікацією тез в матеріалах конференції

- публікація тез у матеріалах конференції

- участь у роботі конференції в якості слухача.


Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Для формування Наукової програми при подачі тез просимо вказувати форму участі у конференції.

Учасники конференції отримають Сертифікати.

 

Вимоги до оформлення тез:

- тези необхідно оформити в текстовому редакторі Word (назва файлу за прізвищем першого автора) , шрифт – «Times New Roman», розмір 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20мм, нижнє – 25мм, ліве – 30мм, праве – 10мм;

- розмір тез – до 2 стор. А4;

- рекомендована структура тез: назва заголовними буквами, прізвище та ініціали авторів, установа де виконано наукове дослідження (повна назва, місто, країна), текст тез (актуальність проблеми і аналіз останніх досліджень, мета роботи, матеріал і методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки);

- окремим документом подається інформація про авторів: повні імена, посади, наукові звання, місце роботи, електронна адреса одного з авторів для кореспонденції.

Посилання на цитованих авторів не приводяться. Використання таблиць, малюнків, графіків не допускається.

Останній термін подачі тез – 1.09.2019 р.

 

Умови участі в конференції для делегатів і гостей:

- реєстраційний внесок  при ранній реєстрації (до 15.05) – 500 грн.

- реєстраційний внесок при пізній реєстрації (з 16.05 по 15.09) – 850 грн.

- вартість тез (1 стор.) – 100 грн.

Реєстраційний внесок включає: участь у конференції, матеріали конференції, кава-брейки, ланчі.

Грошові перекази з вказівкою на призначення платежу направляти на Благодійний фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами

«ХІТОД». ЄДРПОУ 23699868. Адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 30. Банківські реквізити: ПАТ КБ «ПРАВЕКС – БАНК», р/р 26007700324672, МФО 380838.

Телефони для довідок:

доц. Гончар В.В. +38 (067) 775 26 25; доц. Момотов А.О. +38 (050) 204 49 89;

доц. Горелік В.В. +38 (067) 770 33 22; доц. Чухрай Т.Г. +38 (050) 386 04 83;

доц. Танцюра Л.Д. +38 (063) 114 03 89;

 

Хірургічні тези надсилати: проф. Рибальченко В.Ф. pedsurgery_ua@ukr.net

Анестезіологічні тези надсилати: доц. Танцюра Л.Д. anesth_child11@ukr.net

Інформація про місце проведення конференції, проживання та транспортне сполучення буде надана у другому Інформаційному повідомленні.